Lakásfelújítás
Tartalom
LAKÁSFELÚJÍTÁS
 
BURCS KFT
 
LAKÁSÉPÍTÉS
lakásépítés
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS burkolás
burkolás
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS térburkolás viacolor
térburkolás viacolor
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS látványképek
árajánlat
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS gipszkartonozás
gipszkartonozás
 
lakásfelújítás lakásfelújítás lakásfelújítás Linkkatalógus Ingyenes apróhirdetés lakásfelújítás lakásfelújítás lakásfelújítás
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KÖZLEMÉNY
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság. Cg. 01-09-885725/3 szám VÉGZÉS A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a (z) BURCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg. 01-09-885725 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: Általános adatok Bejegyezve : 2007. október 1. Cégforma : Korlátolt felelősségű társaság A cég elnevezése BURCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített elnevezése (i) BURCS Kft. A cég székhelye 1078 Budapest, Cserhát u. 15. A létesítő okirat kelte 2007. 09. 06 A cég tevékenysége Vakolás Főtevékenység Erdőgazdálkodási szolgáltatás Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Egyéb épületgépészeti szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem Vasáru-nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Húsáru-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem Pékáru, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem Bútor, háztartási cikk kereskedelme Elektromos háztartási cikk kereskedelme Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Piaci kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Közúti teherszállítás Szállítmányozás Ingatlanforgalmazás Munkaerő-közvetítés Takarítás, tisztítás A cég jegyzett tőkéje 500000.- Ft, azaz ötszázezer Ft. A képviseletre jogosult (ak) adatai A képviselet módja: önnáló. Urbán Róbert vezető tisztségviselő (ügvezető) (an.: Oláh Anna ) 1078 Budapest, Cserhát u. 15. Jogv. Kezdete: 2007. 09. 06 Jogv. Vége: 2012 09. 06. A cég statisztikai számjele 14031953-4541-113-01 A cég adószáma 14031953-2-42 A cég elektronikus elérhetősége A cég e-mail címe: rostasjanos@vipmai.hu A cég cégjegyzékszáma és a nyílvántartását vezető bíróság 01-09-885725 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál. Végzés Cg. 01-09-885725 A tag (ok) adatai Urbán Róbert (an.: Oláh Anna) 1078. Budapest, Cserhát u. 15. Tags. Kezdete: 2007. 09. 06. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt. ( 2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés. ) A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni. A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés ( döntéshozatal ) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. Figyelmezteti a bíráság a társaságot arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. § (1) bekezdése szerint a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni. A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során – ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég – választása szerint – feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. tv. 63. § (2) bekezdés.) A társaság a kérvényen 100.000. – Ft.-ot bejegyzés címén lerótt, és a 25.000. – Ft közzétételi költségtérítést befizette. A bíróság a kérelmezőnek a záradékolt társasági szerződés 2 példányát, valamint 0 db címpéldányát vagy aláírásmintát megküldi azzal, hogy a bejegyzett cégjegyzésre jogosult (ak) nak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia ahogyan azt a címpéldány vagy az aláírásminta tartalmazza. A fenti adat (ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat (ok) alapján történt: létesítő okirat; alapító okirat; címpéldány; elfogadó nyilatkozat; egyéb. Az okirat (ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők. Budapest, 2007. október 1. Dr. Osvald Csilla s.k. Fővárosi bírósági bíró A kiadmány híteléül: Meszlényi Ernőné Szerkesztő A BURCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az utóbbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 1. § A társaság cégneve, székhelye 1. A társaság cégneve: BURCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A társaság rövidített cégneve: BURCS Kft. 3. A társaság székhelye: 1078 Budapest, Cserhát u. 15. A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével. 4. A cég e-mail elérhetősége: rostasjanos@vipmail.hu 2.§ A társaság alapítója Név: Urbán Róbert a.n: Oláh Anna Ic.: 1078 Budapest, Cserhát u. 15. 3. § A társaság tevékenységi körei Fő tevékenységi kör: Vakolás Egyéb tevékenységi körök: Erőgazdálkodási szolgáltatás Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Egyéb épületgépészeti szerelés Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem Vasáru-nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Húsáru-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem Pékáru, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Piaci kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Közúti teherszállítás Szállítmányozás Ingatlanforgalmazás Munkaerő-közvetítés Takarítás, tisztítás A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. § A társaság működésének időtartama A társaság határozatlan időtartamra alakult. 5. § A társaság törzstőkéje A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. A pénzbeli hozzájárulás 100 %-át, azaz 500 000 Ft-ot az egyedüli tag a társaság pénztárába befizetett. 6. § Pénzügyi Feltételek 1. A Társaság gazdálkodása: Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1.-től december 31.-ig tart. A Társaság tevékenységéről évente, a fenti időpontkor fennálló helyzet alapján mérleget és eredmény-kimutatást kell készíteni. 2. Törzsbetét A törzstőke emelésére vagy csökkentésére az egyedüli tag határozata alapján kerülhet sor. A törzstőke azonban- a Gt. 159. § (3) bekezdésének esetét kivéve – 500.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le. 7. § A tag törzsbetétje Név: Urbán Róbert A törzsbetét összege: 500.000,- Ft A törzsbetét összetétele: 500.000,- Ft készpénz. 8. § Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy ügyletrésze lehet. 9. § Az üzletrészek átruházása, felosztása Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okirat társasági szerződésre módosítani. 10. § A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 11. § Az alapító határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 12. § Az ügyvezető Az egyedüli tag – tekintettel a Gt. 168. § (3) bekezdésére – jogosult az ügyvezetésre és a társaság képviseletére, ennek megfelelően a társaság ügyvezetője 5 év határozott időtartamra 2007. szeptember 6. napjától 2012. szeptember 6. napjáig: Név: Urbán Róbert a.n.: Oláh Anna Ic.: 1078 Budapest, Cserhát u. 15. A Társaság tevékenységét az ügyvezető irányítja és szervezi, valamint ellátja a Társaság képviseletét. Az ügyvezető feladatait önállóan látja el. Feladatkörébe az alábbiak tartoznak: - a Társaság képviselete a bíróság és a hatóságok előtt, illetve a harmadik személyekkel szemben, - a Társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, - szerződések, megállapodások megkötése, - A Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, - A Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése, - Az éves gazdálkodási terv, mérleg és eredménykimutatás elkészítése, Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. Az ügyvezető fizetőképességei nyilatkozat tételére köteles. 13. § Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 14. § Az önálló cégjegyzésre jogosult: Név: Urbán Róbert a.n.: Oláh Anna Ic.: 1078 Budapest, Cserhát u. 15. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető egyedül, önállóan írja alá nevét, az alapító okirat mellékletét képező aláírási címpéldány szerint. 14. § Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor. 15. § A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 16. § Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. A társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyonai és személyei viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:. Budapesten, 2007. szeptember 6. napján Urbán Róbert Alapító A fenti magánokirat 2007. szeptember 6. napján szerkesztettem ellenjegyzem. Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd 1076 Budapest, Garay tér 15. II. em. 23. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY Alulírott Urbán Róbert (anyja neve: Oláh Anna) 1078 Budapest, Cserhát u. 15. sz. alatti lakos, mint a BURCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1078 Budapest, Cserhát u. 15.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá a nevemet önállóan írom az alábbiak szerint Urbán Róbert Kelt: Budapesten, 2007. szeptember 6. napján. Ellenjegyzem Budapesten, 2007. szeptember 6. napján Dr. Bodócs Krisztián
 
Panaszmentes vállalkozás

Igazolás száma: KM-20-3625-102012

ÉFE - Panaszmentes vállalkozó

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2016.01.28. 16:17
 
HÍVJON Ingyen!
 
LAKÁSÉPÍTÉS, LAKÁSFELÚJÍTÁS

LAKÁSÉPÍTÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSÁTALAKÍTÁS
06-20-372-8891

ELKÉSZÍTJÜK SAJÁT LAKÁSÁT AZ ÖNÖK IGÉNYEI SZERINT!

„Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!”

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK:
-falazás
-vakolás
-burkolás
-betonozás
-festés,mázolás,homlokzatok színezése
-gipszkartonozás
-hő,víz és hangszigetelés
-ajtók, ablakok beépítése, cseréje
-díszburkolatok készítése,viacolor
-járdák,lépcsők,kerítések építése
-családi házak kivitelezése

BIZALOMMAL HÍVJON!
Tel:06-20-372-8891

További információ:
//lakasfelujitasok.gportal.hu >

 

 

 

 

 

 

Minden VII.kerületi megrendelőnk számára ingyen intézzük a konténer helyfoglalást! 

LAKÁSFELÚJÍTÁS Parketta csiszolás
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS Burkolás
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS ELŐTT
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS UTÁN
 
Lakásfelújítás Elek mester!
 
linkek
 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!